Ğaşiyə surəsi

88:11

Və orada heç bir boş söz (lağlağı) eşitməyəcəkdir.