Ğaşiyə surəsi

88:10

(Dərəcəsi, qədir-qiyməti) yüksək Cənətdə olacaq,