Ğafir surəsi

40:79

Sizin üçün minməyə heyvanlar yaradan Allahdır. Onlardan yedikləriniz də var.