Ğafir surəsi

40:71

O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər