Ğafir surəsi

40:70

Kitabı (Qur´anı) və peyğəmbərlərimizə göndərdiklərimizi (vəhyi, mö´cüzələri və hökmləri) yalan hesab edənlər (bu hərəkətlərindən dolayı hansı cəzalara mə´ruz qalacaqlarını) mütləq biləcəklər!