Ğafir surəsi

40:63

Yalnız Allahın ayələrini inkar edənlər (haqdan) belə döndərilərlər!