Ğafir surəsi

40:52

Elə bir gün ki, zalımlara üzrxahlıqları heç bir fayda verməyəcəkdir. (O gün) onları lə´nət və axirət yurdunun pis əzabı gözləyir.