Ğafir surəsi

40:45

Beləliklə, Allah onu (o mö´min şəxsi) onların qurduğu hiylələrin şərindən qorudu. Fir´on əhlini isə şiddətli əzab sardı (suya qərq oldular).