Ğafir surəsi

40:41

Ey qövmüm! Bu nə işdir! Mən sizi nicata də´vət etdiyim halda, siz məni Cəhənnəmə (cəhənnəm oduna) də´vət edirsiniz!