Ğafir surəsi

40:38

O mö´min adam dedi: "Ey qövmüm! Mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım!