Ğafir surəsi

40:32

Ey qövmüm! Mən sizə üz verəcək vaveyla günündən qorxuram!