Ğafir surəsi

40:25

(Musa) onların yanına dərgahımızdan haqq ilə (həqiqi dinlə, mö´cüzələrlə) gəldikdə onlar: "Onunla birlikdə iman gətirənlərin (yəhudilərin) oğlanlarını öldürün, qadınlarını (qızlarını) isə diri saxlayın!" - dedilər. Kafirlərin hiyləsi ancaq boşa çıxar.