Ğafir surəsi

40:22

Bu (əzab) ona görə idi ki, peyğəmbərləri onlara açıq-aydın mö´cüzələr gətirmiş, onlar isə (peyğəmbərləri) inkar etmişdilər. Buna görə də Allah onları məhv etdi. Həqiqətən, Allah qüvvətlidir, cəzası şiddətlidir!