Ğafir surəsi

40:2

Kitabın (Qur´anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır-