Fussilət surəsi

41:8

İman gətirib yaxşı işlər görənləri tükənməz (minnətsiz) ruzi gözləyir!"