Fussilət surəsi

41:7

O müşriklər ki, zəkat vermir və axirətə inanmırlar!