Fussilət surəsi

41:52

(Ya Peyğəmbər! O kafirlərə) de: "Bir söyləyin görək, əgər (bu Qur´an) Allah dərgahındandırsa və sonra siz də onu inkar edibsinizsə, (sizin kimi haqdan) uzaq bir nifaq (ədavət) içində olan kəsdən (haqq yolu) daha çox azmış kim ola bilər?!