Fussilət surəsi

41:42

Nə öncə, nə də sonra batil ona yol tapa bilməz (Şeytan onun bir sözünü, bir hərfini belə dəyişə bilməz). O, hikmət sahibi, şükrə (tə´rifə) layiq olan (bütün işləri bəyənilən Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.