Fussilət surəsi

41:41

Özlərinə Qur´an gəldiyi zaman onu yalan hesab edənlər (mütləq cəzalarına çatacaqlar). O (Qur´an), şübhəsiz ki, çox dəyərli (qiymətli) bir kitabdır.