Fussilət surəsi

41:32

Bağışlayandan, rəhm edəndən (Allahdan) ruzi (ziyafət) olaraq!"