Fussilət surəsi

41:3

Ərəbcə Qur´an olaraq (onu) bilən bir qövm üçün əyələri müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır.