Fussilət surəsi

41:26

Kafir olanlar (öz dostlarına): "Bu Qur´anı dinləməyin, o oxunduqda (eşidilməsin deyə) səs-küy (şuluqluq) salın ki, bəlkə, (bununla Muhəmmədə) qalib gələsiniz!" - dedilər.