Fussilət surəsi

41:18

İman gətirib (Allahdan) qorxanları isə xilas etdik.