Furqan surəsi

25:64

Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam (namaz) içində keçirərlər.