Furqan surəsi

25:62

(Allahın qüdrətini həmişə) yada salmaq və (ne´mətlərinə) şükür etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də Odur!