Furqan surəsi

25:6

(Ya Rəsulum!) De: "Onu (Qur´anı) göylərin və yerin sirrini bilən (Allah) nazil etmişdir. Həqiqətən, O, (mö´minləri) bağışlayandır, rəhm edəndir!"