Furqan surəsi

25:56

(Ya Rəsulum!) Biz səni yalnız (mö´minlərə Cənnətlə) müjdə verən və (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik.