Furqan surəsi

25:52

(Ya Rəsulum!) Kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Qur´anla) böyük bir cihad et! (Var gücünlə vuruş!)