Furqan surəsi

25:32

Kafirlər: "Qur´an ona (Muhəmmədə) bütöv (birdəfəlik) endirilməli idi!" - dedilər. (Ya Rəsulum!) Sənin ürəyinə səbat (qətiyyət) vermək üçün Biz onu ayə-ayə (tədricə) nazil etdik. (Qur´anın az-az endirilib, ağır-ağır oxunması onun əzbərlənməsini və mə´nalarının anlaşılmasını asanlaşdırır).