Furqan surəsi

25:30

Peyğəmbər də "Ey Rəbbim! Həqiqətən, qövmüm bu Qur´anı tərk etmişdi!" - deyəcək.