Furqan surəsi

25:29

And olsun ki, Qur´an mənə gəldikdən sonra məni ondan (Qur´ana iman gətirməkdən) o sapdırdı. Şeytan insanı (yoldan çıxartdıqdan, bəlaya saldıqdan sonra) yalqız buraxar (zəlil, rüsvay edər).