Furqan surəsi

25:28

Vay halıma! Kaş filankəsi özümə dost etməyəydim;