Fil surəsi

105:4

(O quşlar) onlara bişmiş gildən düzəlmiş (möhkəm xırda) daşlar atırdı.