Fəth surəsi

48:3

Allah sənə yenilməz qələbə verəcəkdir!