Fəth surəsi

48:2

Allah (bununla) sənin əvvəlki sə sonrakı günahlarını bağışlayacaq, sənə olan ne´mətini tamam-kamal edəcək və səni düz yola müvəffəq edəcəkdir!