Fələq surəsi

113:2

Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;