Fəcr surəsi

89:30

(Onlarla birlikdə) Cənnətimə varid ol!"