Fəcr surəsi

89:28

Dön Rəbbinə, sən Ondan razı olaraq, O da səndən!