Fəcr surəsi

89:27

(Qiyamət günü Allah-təala mö´min kimsəyə belə buyuracaqdır: ) "Ey (öz imanından, əməlindən və Allahın və´dindən) xatircəm olan kəs! (Və ya: "Ey arxayın nəfs!")