Fəcr surəsi

89:25

O gün (Allahın) etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz!