Fəcr surəsi

89:22

Rəbbinin əmri gəlib mələklər səf-səf duracağı