Fəcr surəsi

89:21

Xeyr! Yer dağılıb parça-parça olacağı;