Fəcr surəsi

89:20

Mal-dövləti isə lap çox sevirsiniz.