Fəcr surəsi

89:18

Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirmirsiniz.