Fəcr surəsi

89:15

İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtahana çəkib ehtiram etsə, ona bir ne´mət versə, o: "Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!"-deyər.