Fəcr surəsi

89:14

Şübhəsiz ki, Rəbbin (bəndələrinin bütün əməllərini) baxıb görür.