Fəcr surəsi

89:13

Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamçısı endirdi.