Fəcr surəsi

89:12

Oralarda çoxlu fitnə-fəsad törədirlər.