Fəcr surəsi

89:11

O kəslər ki, məmləkətlərdə tüğyan edir,