Fəcr surəsi

89:10

Eləcə də saysız-hesabsız ordular sahibi Fir´ona?!